bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาด่วน รับแปลงานด่วน

ติดต่อแปลภาษาด่วน Mobile: 086-5577100
Line ID: 0865577100
e-mail: pulsaktranslation@gmail.com

เพิ่มเพื่อน ติดต่อ แปลเอกสารด่วน
 
คลิกส่งต้นฉบับ  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล เป็นอีกหนึ่งองค์กรนิติบุคคล ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยหุ้นส่วนบริษัท และเป็นนิติบุคคลที่แยกตัวออกมาจากบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด โดยมีทีมงานเดียวกัน เพื่อการบริหารจัดการที่คล่องตัว รวมถึงการให้บริการงานแปลกฎหมายภาษาอังกฤษที่โด่ดเด่นและเป็นงานหลักของเรา จึงแยกตัวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด่วนมาตลอดระยะเวลา 21 ปี เต็ม ทำให้ลูกค้าใช้บริการแปลเอกสารด่วนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับทางอีเมล์เพื่อขอทราบค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จก่อนตัดสินใจจ้างแปลเอกสารด่วนได้ทันที เรายินดีให้บริการตอบอีเมล์ทุกท่าน แต่หากต้องการขอใบเสนอราคาเพื่อนำไปเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างที่ท่านจ้างแปลเป็นประจำ ทางเราต้องขออภัยในความล่าช้าในการจัดทำใบเสนอราคาแปลเอกสารด่วน เนื่องจากทางเราต้องให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับทางเราก่อนจึงจะให้ความร่วมมือในการจัดทำใบเสนอราคาให้กับท่านได้ และทางเราสามารถจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านโดยท่านไม่ตัดสินใจจ้างแปลเอกสารด่วนกับเราได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น หากท่านจัดส่งต้นฉบับมาขอรับใบเสนอราคาในครั้งที่สามทางเราต้องขอสงวนสิทธิไม่จัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านเนื่องจากต้องนำเวลาดังกล่าวไปให้บริการสำหรับลูกค้าประจำของเราที่รอรับบริการแปลเอกสารด่วนจากทางเรา ซึ่งเวลาของลูกค้าเรามีค่าทุกนาทีที่รอแปลเอกสารด่วนกับเราเสมอ


รับแปลเอกสารด่วน 

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยด่วน แปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษด่วน ไม่ว่าเอกสารจะเร่งด่วนขนาดไหน เราสามารถให้บริการแปลเอกสารด่วนกับท่านได้ทันที ท่านสามารถมานั่งรอรับเอกสารได้ทันทีหากเอกสารที่ท่านต้องการแปลด่วนเป็นเอกสาราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น โดยมีระยะเวลาการแปลเอกสารด่วน เช่น แปลบทคัดย่อด่วนจัดส่งภายใน 1 ชั่วโมง แปลสัญญาด่วน แปลกฎหมาย 12 หน้าต่อวัน เราให้บริการแปลเอกสารด่วนได้ทันที ซึ่งเป็นนักแปลอิสระมาเป็นเวลา 21  ปี เต็ม ทำงานแปลเอกสารด่วนตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน เป็นเวลา 21 ปีเต็ม ดังนั้น นักแปลทุกคนหากมีความเชี่ยวชาญในงานแปลด้านใดด้านหนึ่งเป็นประจำย่อมมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ และมีประสบการณ์สามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสม หากท่านต้องการงานที่มีความถูกต้อง ยื่นกรมการกงสุล หรือสถานทูต โปรดวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับ พิมทรานสเลชั่น ผลงานแปลคุณภาพเจ้าของภาษายอมรับ 
แปลเอกสารด่วน ได้แก่ 
รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน
แปลสัญญาด่วน 
แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน  แปลเอกสารด่วน แปลเอกสารกฎหมายด่วน  
รับแปลภาษาด่วน รับแปลงานด่วน แปลเอกสารราชการด่วน
แปลภาษาด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน แปลคำฟ้อง 
ติดต่อแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน แปลคำพิพากษา


 รับแปลเอกสารด่วน ภาษาไทยเป็นอังกฤษ รับแปลเอกสารด่วน ภาษาอังกฤษเป็นไทย 

 

             เราคือผู้ให้บริการรับแปลเอกสารด่วน ที่ทำงานโดยไม่มีวันหยุด การนับระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจะรวมวันหยุดราชการด้วย ดังนั้น เอกสารด่วนที่ลูกค้าต้องการให้แปลเอกสารด่วน จะแล้วเสร็จตามความต้องการของลูกค้าที่แจ้งความต้องการในการรับผลงานแปลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างทันการณ์ 

 

          สิ่งสำคัญที่เราตระหนักอยู่เสมอ คือ ความถูกต้องทั้งด้านภาษาและ Grammar ตลอดระยะเวลา 21 ปี รับแปลเอกสารด่วนด้านกฎหมาย สัญญา รายงานประจำปี งบการเงิน เอกสารด้านธุรกิจ และเอกสารราชการ ซึ่งเป็นประสบการณ์เฉพาะด้านที่รับแปลเอกสารด่วนมาโดยตลอดระยะเวลา 21 ปี เราจึงกล้าให้ลูกค้าพิสูจน์ผลงานโดยการนำ  


ผลงานแปลเอกสารแสดงไว้ในเว็บไซต์   

เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบผลงานที่นำไปใช้งานได้จริง ประสบการณ์ของนักแปลที่มีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ มักจะพูดเสมอว่า ถ้างานที่ตนเองไม่มีประสบการณ์ แปลได้ไม่ดีเท่าที่ตนถนัด นั่นคือความสัตย์จริงที่นักแปลท่านนั้นๆ พูด เพราะนักแปลแต่ละท่านต้องหาจุดยืนของตนเองว่ามีประสบการณ์และมีความสามารถด้านไหนมากที่สุด มีลูกค้าหลายรายที่มาติดต่อด้วยตนเองและนั่งรอรับงาน ทางเราสามารถแปลเอกสารด่วนห้กับท่านได้ทันที หากมีเอกสารหรือข้อความไม่ชัดเจนเราและลูกค้าสามารถสนทนาและดูงานแปลบน เครื่องคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน หรือให้ลูกค้าตรวจสอบการแปลได้เลยในขณะที่แปลเอกสารด่วน โดยเรามิได้ส่งงานต่อให้กับนักแปลแล้วต้องรอนักแปลติดต่อกลับ เราแปลเอกสารด่วนด้วยตนเอง  หากเอกสารผิดพลาดหรือบกพร่องใดๆ เราสามารถแก้ไขได้ทันที จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนตลอดระยะเวลา 21 ปี อาชีพของเราคือเป็นผู้แปลมิใช่นายหน้า ดังนั้น เราจึงกล้ายืนยันว่ากำหนดแล้วเสร็จทันตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปล เอกสารด่วนกับเรา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 21 ปี ทำงานแปลเต็มเวลามิได้มีอาชีพอื่น หากท่านวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา ทางเราขอยืนยันว่าเสร็จทันตามความต้องการอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การตกลงจ้างแปลเอกสารด่วนขึ้นอยู่กับการทำความตกลงระหว่างลูกค้ากับเราโดย ตรง บนเงื่อนไขที่กำหนดตามใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้า หากลูกค้าโทรมาสอบถามค่าบริการแปล ทางเราไม่สามารถแจ้งค่าบริการท่านได้เนื่องจากยังไม่ได้รับต้นฉบับเอกสารที่ จะจ้างแปลเอกสารด่วน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคา และทางเราจะแจ้งค่าบริการท่านหลังจากได้รับต้นฉบับแล้วภายใน 1 ชั่วโมง  ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเราทุกท่าน...  


   ประสบการณ์แปลเอกสารด่วน พิสูจน์ความสามารถในการยืนหยัดอยู่ในธุรกิจรับแปลเอกสารด่ว 

           อาชีพของเราคือเป็นผู้แปลมิใช่นายหน้า ดังนั้น เราจึงกล้ายืนยันว่ากำหนดแล้วเสร็จทันตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารด่วนกับเรา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ทำงานแปลเต็มเวลามิได้มีอาชีพอื่น หากท่านวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา ทางเราขอยืนยันว่าเสร็จทันตามความต้องการอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การตกลงจ้างแปลเอกสารด่วนขึ้นอยู่กับการทำความตกลงระหว่างลูกค้ากับเราโดย ตรง บนเงื่อนไขที่กำหนดตามใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้า หากลูกค้าโทรมาสอบถามค่าบริการแปล ทางเราไม่สามารถแจ้งค่าบริการท่านได้เนื่องจากยังไม่ได้รับต้นฉบับเอกสารที่ จะจ้างแปลเอกสารด่วน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคา และทางเราจะแจ้งค่าบริการท่านหลังจากได้รับต้นฉบับแล้วภายใน 1 ชั่วโมง  ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเราทุกท่าน...


  รับแปลประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร รายงานผลการเรียน  

รับแปล Transcript รับแปลรายงานผลการเรียน

จากการให้บริการที่ผ่านมา ทางเรามิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบสำหรับเรื่องการรับบริการดังกล่าว เนื่องจากเป็นงานปกติที่รับแปลเป็นประจำ จึงมองข้ามการโฆษณาดังกล่าว ปัจจุบัน เรามีลูกค้าที่มาใช้บริการแปลใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร เพื่อนำไปทำ Work Permit ได้แก่ การรับแปลใบประกาศนียบัตรจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และรับแปลใบประกาศ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย รับแปลใบประกาศภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เป็นต้น 

การรับแปลเอกสารด่วนของ เราจะมีขั้นตอนการดำเนินการคือ เมื่อได้รับเอกสารด่วนจากลูกค้าโดยทางอีเมล์ ทางโทรสารหรือลูกค้าเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่มาติดต่อด้วยตนเองและนั่งรอรับงาน ทางเราสามารถแปลเอกสารด่วนให้กับท่านได้ทันที หากมีเอกสารหรือข้อความไม่ชัดเจนเราและลูกค้าสามารถสนทนาหรือลูกค้าสามารถ ตรวจสอบการแปลได้เลยในขณะที่แปลเอกสารด่วน โดยเรามิได้ส่งงานต่อให้กับนักแปลแล้วต้องรอนักแปลติดต่อกลับ เราแปลเอกสารด่วนด้วยตนเอง หากเอกสารผิดพลาดหรือบกพร่องใดๆ เราสามารถแก้ไขได้ทันที จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนตลอดระยะเวลา 21 ปี 


 การรับแปลเอกสารด่วน 

เอกสาร ที่ลูกค้ามาใช้บริการกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารด่วน ได้แก่ การแปลเอกสารด่วนทะเบียนบ้าน แปลเอกสารด่วนบัตรประชาชน แปลเอกสารด่วนทะเบียนสมรส แปลเอกสารด่วนคำฟ้อง แปลเอกสารด่วนสัญญา แปลเอกสารด่วนคำฟ้อง ซึ่งลูกค้าต้องการนำงานแปลไปใช้ด่วนเพื่อให้ทันต่อ 

       การรับแปลเอกสารคืองานหลักของเรา ดังนั้น ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องงานแปลแล้วไม่ ได้คำตอบในทันที เราให้บริการท่านด้วยความเต็มใจหรือสอบถามเกี่ยวกับเอกสารว่าจะใช้เวลาในการแปลแล้วเสร็จภายในเวลากี่วันหลังจากส่งต้น ฉบับเพื่อประเมินราคาแปลเอกสาร สิ่งสำคัญที่ทางเราตระหนักอยู่เสมอคือ ความถูกต้องของผลงานแปล เรากล้ายืนยันกับคำแปลภาษาอังกฤษที่ทางเราแปลว่ามีความถูกต้อง เพราะประสบการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการรับแปลเอกสารด่วนของเรา แปลมายาวนานได้ถึง 21 ปี และมีฐานลูกค้าประจำทั้งบริษัทมหาชน บริษัทจำกัด รวมถึงบุคคลธรรมดาที่บอกต่อๆ กันมาใช้บริการโดยตลอด หากท่านต้องการงานแปลเอกสารเร่งด่วน โปรดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ได้ทันที และทางทีมงานจะตอบกลับท่านภายในเวลา 15 นาที(หากเอกสารจำนวนไม่เกิน 20 หน้า) ทางเราจะรีบจัดส่งใบเสนอราคาหรือประเมินราคากลับไปยังอีเมล์ของท่าน เรามิใช่คนกลางแต่เราคือผู้แปลเอกสารด้วยตนเอง รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเราเสมอมา    

      จากเหตุการณ์การรับแปลเอกสารด่วนที่ผ่านมา หรือการให้บริการอื่นๆ ทางเราได้รับข้อมูลจากลูกค้าที่ต้องการให้เราจัดทำหรือแปลเอกสารที่อาจนอกเหนือจากความเป็นจริง ทางเราไม่สามารถกระทำการนั้นๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่ การเปลี่ยนแปลตัวเลขใดๆ ในเอกสาร ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจรับแปลเอกสาร เราดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต จึงมิอาจกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำไปสู่การกระทำการอันผิดกฎหมาย หรือนำไปสู่การกระทำการเอกสารให้เป็นเท็จ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยหากเราได้ตอบอีเมล์หรือตอบคำถามทางไลน์ของท่านด้วยถ้อยคำที่ทำให้ ท่านไม่พึงพอใจ  


 ประสบการณ์การรับแปลเอกสารด่วน 

ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมาย ของพิมทรานสเลชั่น ต้องการเอกสารด่วน เพื่อให้ทันใช้การในธุรกิจหรือทำธุรกรรมต่างๆ หากลูกค้าต้องการเอกสารด่วน ได้แก่ การแปลเอกสารด่วนได้แก่ เอกสารราชการต่างๆ เรายินดีให้บริการแปลเอกสารด่วนห้กับท่าน โดยท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งต้นฉบับตัวจริงให้เราดำเนินการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศได้ ด้วยบริการแปลเอกสารด่วนและรับรองเอกสารด่วน ณ กรมการกงสุล ทำให้เรามีลูกค้าในเขตบางนา เขตวัฒนา เขตสวนหลวง และในจังหวัดสมุทรปราการใช้บริการแปลเอกสารด่วนเป็นจำนวนมาก เราจึงให้บริการลูกค้าที่อยู่ในเขตใกล้เคียงโดยไม่มีวันหยุด ตลอดวันอาทิตย์ - วันเสาร์ โดยให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น. 

ความน่าเชื่อถือของเรา

เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฎหมาย

 

  • มีที่ตั้งบริษัทมั่นคง ถาวร สามารถติดต่อได้
  • ประกอบธุรกิจการแปลเอกสารทางด้านกฏมาย และเอกสารประเภทอื่นๆมามากกว่า 20 ปี
  • แจ้งประวัตินักแปลของทางบริษัทที่มีประสบการณ์ในการแปลในแต่ละสาขา โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้  หน้า 1/1
1
[Go to top]